Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


a vakvezető kutyákról álltalában

A vakvezető-kutyák sokunkban mély érzéseket keltenek. Csodálatos, titokzatos, szeretetre méltó jószágok. Valódi misztériumot érzünk, ha arra gondolunk, hogy két különböző fajhoz tartozó élőlény, ember és kutya hogyan képes egymásra kölcsönösen vigyázva és felügyelve együtt élni a hétköznapokat, megértve szinte egymás gondolatait is. A vak ember számára a kutya nem segédeszköz. Sokkal több annál. Egy olyan társ, személyi segítő, aki ugyan nem ember, de ez a tény egyúttal az előnyére is szolgál. Emberek közt páratlan toleranciával viszonyul a gazdájához bármely élethelyzetben, és a maga természetességében fogadja el annak minden fogyatékosságát. Nincs előre megszabott munkaideje és bármikor megszakítja pihenését, ha indulni kell. Ám a kutya ugyanakkor érzékeny teremtmény is. Nem gép, amit használathoz ki-be kapcsolnak, hanem saját érzésekkel, szükségletekkel, akarattal rendelkező élőlény. Szüksége van figyelemre, gondoskodásra, megértésre és sok-sok szeretetre.

Szabolcs, Suzy and the old Prézli
Szabolcs, Suzy and the old Prézli ikonNagyító ikon


Nehéz a vakvezető kutyát jól szeretni. A vakvezető-kutyát okosan kell szeretni. Csodálatos dolog az a genetikai változás, amely a farkasból olyan kutyát teremtett, ami, (aki) az emberrel akar és tud is együtt élni. Eredményeképp a kölyökkutyákban az ember társasága iránti vágy olyan mélyen kódolt, hogy gyakran a fajtársaik helyett inkább az embert választják játszótársul, ha tehetik. De az emberi lakókörnyezethez való alkalmazkodás mégis csak a létező ösztönöket kordában tartó tanult viselkedésminták alkalmazását teszik szükségessé.

Rumi és Zsuzsi a zebránál
Rumi és Zsuzsi a zebránál ikonNagyító ikon


Ezek következetes betartatása mindig az ember feladata. A kutyának nincs erkölcsi érzéke, tehát nem lop, hanem szerez, hiszen nem érti mi az, hogy jó és rossz, csak azt érti, hogy mi a kellemes és mi kellemetlen a számára, illetve ha egyértelműen kommunikálunk vele, jól motiváljuk, akkor elsajátítja, hogy mi milyen viselkedést várunk el tőle. A pozitív megerősítésen alapuló kiképzési módszerek és a kutyával való kétoldalú kommunikáció, vagyis a kutya megértése ma a slágertémák a kutyakiképzésben. Ám a vakvezető-kutyáknak többet kell tudniuk annál, minthogy betartják az embertől kapott szabályokat, és jól viselkednek. A vezetési munka során egy sajátos egyensúlyban partnerei kell, hogy legyenek a nem látó embereknek.
• A gazda kijelöli a célt: „megyünk az Álmos utca 15-be”! Ez a kutyának még semmit nem jelent.
• Kilépnek a kapun, és a gazda azt mondja: „jobbra!” A kutya ezt érti. A gazda utasít, a kutya végrehajtja. Engedelmesen jobbra fordul, és kissé gazdája előtt halad, ezzel a járda közepén vezeti őt.
• Pár lépés után ott az első útkereszteződés. A kutya megáll, és ezzel gazdáját is megállásra készteti. Ebben a pillanatban a kutya volt az irányító.
• A gazda fülel, és úgy dönt, hogy nincs forgalom. „Előre!”, hangzik az utasítás, a kutya pedig végrehajtja.
• Ám az utat felbontották, s középen egy nagy gödör van. A kutya magához ragadja az irányítást, hirtelen megáll! A gazda is.
• Megértve a helyzetet a gazda kiadja a feladatot: „Keress utat!” Ezzel aztán át is adja az irányítást. A kutya megkerüli az akadályt, és utána fölviszi gazdáját a szemközti járdára.
• A gazda számolja a kereszteződéseket, a harmadik saroknál nem lép le a járdáról, hanem vezényel: „Jobbra!”
A kutya habozás nélkül végrehajtja a parancsot, de egy pillanattal később újra szerepcsere következik, s már a járda középvonalára húzza vissza kissé irányt tévesztő gazdáját, vagyis újra ő vezet.
• Így megy ez hosszú kilométereken át, a gazda számolja a sarkokat, néha kanyarodásra utasítja a kutyát, közben talán buszra vagy villamosra is felszállnak, vagy aluljárókon haladnak keresztül. A gazda fejében ott a térkép, mindig tudja, hol tartanak, de soha sem tudja, miben botlana meg, ha a kutya óvatos gyöngédséggel ki nem kerültetné vele a felbukkanó akadályokat. Az utolsó sarok után a gazda már a kapualjakat számolja automatikusan, amelyeket a kis visszhangjukról ismer fel, amit szinte az arcán érez, majd egyszer csak kiadja a vezényszót, „keress ajtót”! A kutya hirtelen keresztbe fordul, és fellép egy lépcsőre. A gazda előre nyújtja a kezét, és elégedetten megfogja a kilincset. Megérkeztek!

Hogyan képezzük a vakvezető kutyákat?

A vakvezető kutyák kiképzésének első és talán legfontosabb mozzanata a kiképzésre alkalmas egyedek kiválasztása. Az Alapítványunk számára egy-másfél éves korukban felajánlott fajtatiszta, egészséges labrador vagy golden retriever kutyákat két héten át a legkülönbözőbb helyzetekben teszteljük. Vizsgáljuk viselkedésüket forgalomban, tömegben, járműveken, zajban, kutyák, macskák és más állatok társaságában. A megfelelési arány mintegy ötven százalékos.
Könnyebb dolgunk van, ha a növendéket kölyökkora óta velünk együttműködő nevelőcsalád neveli, így mire a növendék betölti a 15 hónapos kort, már nagy biztonsággal el tudjuk dönteni, hogy mentális képességei alapján kiképezhető lesz.
Csili
Csili ikonNagyító ikon

Ha a jelölt egészségügyi alkalmasságát is igazolják a szigorú állatorvosi szűrővizsgálatok, akkor egy körülbelül hat hónapos kiképzés kezdődik számára. Ennek első szakaszában a vakvezető kutyák számára különösen fontos fegyelmező feladatokat kell elsajátítania, és csak ezután kezdődhet a vezetési munka tanítása.
Opálka
Opálka ikonNagyító ikon

Kiképzésben használt módszereinket Rithnovszky János erőszakmentesen oktató „rávezető” technikájának továbbfejlesztésével svájci és angliai tanulmányutunkon tapasztaltak felhasználásával alakítottuk ki. Módszerünk lényege, hogy a kutya a kiképzés során minél inkább leendő életkörülményeinek megfelelően él és gyakorol. A kiképzésbe vont kutyákat nem kennelekben tartjuk, hanem kiképzőink saját otthonukban nevelik őket. A gyakorlati kiképzés nem tanpályán folyik, hanem reális élethelyzetekben, kezdetben kis forgalmú, majd egyre népesebb utcákon.
Amál akadályt kerül
Amál akadályt kerül ikonNagyító ikon

A kiképzés során nem használunk „tankocsit” és egyéb, ma már idejétmúltnak számító kényszerítő eszközöket, hanem a látássérültek közlekedési képességeit jól ismerő kiképzőink saját mozgásukkal, szükség esetén botlások és ütközések imitálásával tanítják a kutyát a helyes vakvezető munkára.
A kiképzés végére a kutyának nagy biztonsággal kell vezetnie lefedett szemű kiképzőjét minden, a gyakorlatban feltételezhető közlekedési szituációban, és ezt egy kiképzést lezáró vizsgán bizonyítania is kell. Ám a kutya felkészítése a vakvezető munkára ezzel még korántsem ér véget. Hiszen neki nem kiképzőjét, hanem leendő gazdáját kell tudnia vezetni.
Jó fellépés
Jó fellépés ikonNagyító ikon

A vakvezető kutyák kiképzésének utolsó, és talán legfontosabb szakasza a leendő gazdával történő közös gyakorlás, az úgynevezett átadó tanfolyam. E szakaszban dől el valójában, hogy a kutya jól fogja-e végezni a munkáját. Gazdának és kutyának meg kell tanulni egymással kommunikálni, megismerik egymás képességeit és megtanulják megérteni egymást. Ez a folyamat hetekig eltart, a befektetett fáradság végül kamatozik, és egy életre elválaszthatatlan társak lesznek.
A hivatalos kiképzés közlekedésbiztonsági vizsgával zárul, de a később felmerülő problémákat Alapítványunk munkatársai bármikor segítenek megoldani.
Gyuri and Maszat
Gyuri and Maszat ikonNagyító ikon

Hogyan juthat Alapítványunktól egy látássérült ember vakvezető kutyához?

Ha Ön látássérült és úgy gondolja, élete könnyebb lenne, ha egy vakvezető kutya segítené a hétköznapokban, akkor kérjük, töltse ki ennek az oldalnak az alján található igénylőlapot. Az igénylőlap elektronikus formája kitölthető számítógépen, és visszaküldhető e-mailben, vagy a nyomtatható változat kinyomtatás után látó segítséggel kézzel kitöltve elküldhető postán.
Ha úgy érzi, hogy egyedül nem könnyű meghoznia a nagy döntést, hívjon fel bennünket telefonon, szívesen válaszolunk a kérdéseire. A költségekkel kapcsolatban nem kell aggódnia, Alapítványunk a hozzánk forduló igénylők számára térítésmentesen adja tartós használatba a vakvezető kutyákat, s Önnek a későbbiekben is csak a kutya napi ellátásáról kell gondoskodnia. Arra azonban számítania kell, hogy a kutyával való közlekedés megtanulása több hetes intenzív munkát igényel. Ezalatt az időszak alatt rendszeresen találkozik instruktorunkkal, aki hosszú és fáradságos gyakorlások során segít elsajátítani Önnek a kutyatartás és a kutyával való közlekedés alapjait. Az átadás folyamatát egy közlekedésbiztonsági vizsga teljesítése zárja le, de természetesen kollégáink segítségére a vizsga után is bármikor számíthat.

Milyen módokon lehet támogatni a vakvezető kutyák kiképzését?

Első olvasásra bizonyára megdöbbentő lehet, hogy a vakvezető kutyák képzését a világon sehol sem az állam finanszírozza!
A vakvezető kutyákat többnyire magán-alapítványok által fenntartott iskolák képzik, akik forrásaikhoz főként közadakozásból jutnak hozzá. Emellett az állami finanszírozás csekély mértékű vagy egyáltalán nem létezik. A minőségi vakvezető kutyáiról is sokat emlegetett Svájcban az állami szerepvállalás mindössze húsz százalékos. A vakvezető kutyák kiképzésének őshazájában, Angliában, ahol mindmáig évi ezer kutyát képeznek, s ezzel is élenjáróak a világban, az iskolák állami támogatást egyáltalán nem kapnak.
Magyarországon a SZMM az elmúlt három évben pályázatok kiírásával segítette a különféle segítőkutyákat előállító szervezetek beindulását. Alapítványunk is az így elnyert támogatásból kezdhette meg a vakvezető kutyák kiképzését. Ám ez a támogatás csak az indulás költségeit volt hivatott finanszírozni, a folyamatos működésről mindinkább közadakozás szervezésével kell gondoskodnunk.

Joey hámban
Joey hámban ikonNagyító ikon


Ha csatlakozni kíván Alapítványunk munkájához, ezt számos módon megteheti!
Köszönettel fogadjuk az Alapítványunk számlájára érkező pénzbeli felajánlásokat, amelyekről postafordultával adókedvezményre jogosító igazolást is megküldünk, amennyiben az átutaláson az adományozó neve, címe és adószáma is szerepel.
Különösen reméljük, hogy minél többen ajánlják fel adó 1%-kat tevékenységünk támogatására, hiszen ez a felajánló részéről csupán egy gesztus, Alapítványunk számára pedig a működés lehetősége.
Támogatásunkra lehetőség van még vakvezetésre kiképezhető kutyák felajánlásával. Az ideális jelölt 1-1,5 éves labrador vagy golden retriever, mely lehetőleg családban nevelkedett, emberekkel, más állatokkal barátságos vagy közömbös, magabiztos, nem fél zajoktól, járművektől, egészséges, csípő- és könyökízületi dysplasiától és szembetegségéktől mentes, nem epilepsziás. A felajánlott kutyákat elfogadásuk előtt egy rövid alkalmassági vizsgálatnak vetjük alá, mert a vakvezető kutya kiképzésbe vonható kutyák számára leendő gazdájának biztonsága érdekében a követelmények nagyon magasak.
Várjuk nevelőcsaládok jelentkezését! A vakvezető kutya kiképzésre legalkalmasabb növendékek világszerte az önként vállalkozó nevelőcsaládoknál, ellenőrzött körülmények között felnevelt kölykökből lesznek. Anyagi lehetőségeink reménybeli bővülésével Alapítványunk is szeretné minél több vakvezető kutya jelöltjét önkéntes nevelőszülőkkel együttműködve felnevelni, akik a számukra kiadott kiskutyát 3-15 hónapos koráig családtagként nevelik, élményekben gazdag ifjúkort biztosítva számára, felkészítik a kiképzésre.

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.